Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “3107-2 piano sheet”

3107-3 piano sheet | DuongG x Nâu x W/n

Tuy series 3107 đã phát hành được 3 ca khúc nhưng có lẽ nhiều người vẫn chưa biết rõ ý nghĩa thực sự đằng sau dãy số này, bí ẩn như gương mặt của nam producer vậy. Theo ngôn ngữ của Gen Z, khi lật ngược dãy số 3107 lại, chúng ta sẽ có được chữ LOVE. Đây là một ngôn ngữ ký hiệu thú vị mà nhiều người sử dụng để truyền tải "tín hiệu" cho crush.