Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Kỹ thuật chơi đàn guitar”

Top 7 Kỹ thuật fingerstyle guitar cơ bản cho người mới

Trong những năm gần đây, fingerstyle cũng được hưởng ứng ở Việt Nam. Để tạo ra một giai điệu hay, người chơi fingerstyle sử dụng nhiều kỹ thuật riêng, khiến cho bản nhạc trở nên phong phú. Khác với đệm hát, fingerstyle có thể gọi là một loại kỹ thuật nâng cao trong guitar vì nó làm cho người nghe cảm thấy như có nhiều nhạc cụ cùng hợp tấu.