Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “river flows in you piano sheet”

River flows in you piano sheet – Yiruma Hay Nhất

Nhiều người hâm mộ ở Việt Nam đều biết đến bản nhạc “River flows in you”. Đây là một trong những bài nhạc nổi tiếng nhất của Yiruma phổ biến rộng rãi trên thế giới. 

Mặc dù trước đây, Yiruma được giữ hai quốc tịch Anh và Hàn Quốc, nhưng vào tháng 7 năm 2006, anh đã từ bỏ quốc tịch Anh, trở về quê hương và thi hành nghĩa vụ quân sự, gia nhập và phục vụ trong lực lượng Hải quân Hàn Quốc