Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Sheet nhạc”

Download Sheet Piano Hungarian Sonata – Richard Clayderman

Hungarian Sonata. Bản Sonat của người Hungary do Paul de Senneville sáng tác, Richard Clayderman chơi bằng Piano, phỏng theo 21 điệu nhạc dân gian của dân tộc Hungary.

Hoàng Thái Music xin phép chia sẻ sheet gốc đầy đủ bản nhạc Hungarin Sonata, sheet rõ ràng dễ đọc và đầy đủ ký hiệu sắc thái bài nhạc.